martes, 20 de julio de 2010

L'Alimentació és un acte agrícola

L’alimentació és un acte agrícola. Depèn de tots poder continuar menjant un producte bo, sa i just que provingui de les nostres muntanyes i que ajudi a mantenir una professió, tot garantint-nos uns productes sans i de qualitat.

Visita del Gaspar Caballero a l'hort escolar d'Alins

Aprofitant que el senyor Gaspar Caballero de Segovia estava
per les nostres terres participant a les "Primeres Jornades d’Horticultura i Creació" de Farrera, el passat dia 2 de juliol es va realitzar a l’escola d’Alins una trobada amb els/les professores que han participat en el projecte Aixartell. El senyor Gaspar Caballero és el creador del mètode de “parades en crestall”, mètode de cultiu ecològic utilitzat en tots els horts escolars de la comarca.

En la trobada es va exposar el projecte Aixartell i els/les assistents van poder preguntar i aclarir dubtes sobre el mètode de “parades en crestall”, també vam visitar l’hort escolar d’Alins on ens va continuar explicant curiositats del seu mètode.

L’experiència va ser molt interessant per tots/es!

lunes, 19 de julio de 2010

HORTS ECOLÒGICS A LES ESCOLES DEL PALLARS SOBIRÀ


Durant aquest curs escolar 2009-2010, 385 alumnes del Pallars Sobirà han participat en el Projecte Aixartell, HORTS ESCOLARS ECOLÒGICS.

L’acció ha tingut molta acceptació tant per part del professorat dels centres com dels alumnes que hi han participat, des dels més petits fins als alumnes de cicle superior.

El suport de les AMPES, ajuntament i veïns ha estat crucial alhora de tirar endavant l’hort escolar.

Aquest curs escolar els esforços han anat dirigits cap a la formació del grup motor així com en el muntatge de tota la infraestructura de l’espai destinat a l’hort. Tots els/les professors/es coincideixen que els alumnes estan molt il·lusionats, ho veuen com un projecte multidisciplinar molt interessant i amb molt de potencial per treballar les diverses àrees curriculars.

De cara el curs vinent s'haurà de treballar més la integració del projecte hort dins del currículum escolar, en el màxim d'àrees curriculars possibles.

Es tanca aquest curs amb molt bon sabor de boca, totes les escoles tenen perspectives de continuïtat de cara al curs vinent!

jueves, 1 de abril de 2010

"SÒC JOVE I VULL SER PAGÈS/-A"


Fruit dels Intercanvis de joves, promoguts pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà durant la primavera del 2009, amb 25 joves d'arreu de la comarca que tenen la intenció i/o es troben en procés de fer-se pagesos/-es, neix el documental "Sóc jove i vull ser pagès/-a".

L’audiovisual promogut per l’Associació rurbans i amb el finançament del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Obra Social de Caixa Catalunya, mostra diferents visions del sector primari i experiències d’altres zones on es treballa amb nous sistemes de gestió i organització eficients i adaptats a les necessitats actuals de l’activitat agroramadera.

El DVD es pot adquirir per un mòdic preu de 10 euros a diferents establiments de la comarca o bé a l'oficina de l'Associació rurbans (davant la gasolinera de Rialp, telf. 973 621 440).

Ens agradaria que en un futur proper, la feina de pagès sigui una opció més a tenir en compte tant en el nostre sistema educatiu, com en l'àmbit familiar, com en el mateix col·lectiu de joves!

Volem dedicar aquest documental a tots/es els/les pagesos/es que treballen arreu del planeta lluitant per a portar a terme una manera de viure arrelada a la terra, amb amor per la feina que realitzen i que creuen dia a dia que el canvis és possible.