jueves, 1 de abril de 2010

"SÒC JOVE I VULL SER PAGÈS/-A"


Fruit dels Intercanvis de joves, promoguts pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà durant la primavera del 2009, amb 25 joves d'arreu de la comarca que tenen la intenció i/o es troben en procés de fer-se pagesos/-es, neix el documental "Sóc jove i vull ser pagès/-a".

L’audiovisual promogut per l’Associació rurbans i amb el finançament del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Obra Social de Caixa Catalunya, mostra diferents visions del sector primari i experiències d’altres zones on es treballa amb nous sistemes de gestió i organització eficients i adaptats a les necessitats actuals de l’activitat agroramadera.

El DVD es pot adquirir per un mòdic preu de 10 euros a diferents establiments de la comarca o bé a l'oficina de l'Associació rurbans (davant la gasolinera de Rialp, telf. 973 621 440).

Ens agradaria que en un futur proper, la feina de pagès sigui una opció més a tenir en compte tant en el nostre sistema educatiu, com en l'àmbit familiar, com en el mateix col·lectiu de joves!

Volem dedicar aquest documental a tots/es els/les pagesos/es que treballen arreu del planeta lluitant per a portar a terme una manera de viure arrelada a la terra, amb amor per la feina que realitzen i que creuen dia a dia que el canvis és possible.