miércoles, 4 de junio de 2008

del Tros al Plat als mitjans de comunicació

Reportatge a l'Info K del Canal 33. Activitat "Menja Pallars Menja en Pallarès": http://www.tv3.cat/ptv3/tv3Video.jsp?idint=362009

Reportatge Itineraris del Tros al Plat i Escola Montsent de Pallars: http://www.tv3.cat/ptv3/tv3Video.jsp?idint=408199

Venda directa de productes agroalimentaris, com avancem?


La Fundació del Món Rural organitza la jornada “Venda directa de productes agroalimentaris, com avancem?”, que es celebrarà el proper 1 d’octubre de 2008 a l’Edifici El Sucre, Vic (comarca d’Osona).

La jornada pretén fer conèixer com s'organitza i estructura la venda directa en diferents regions europees a més de Catalunya (Navarra, França i Itàlia) i ser un punt de trobada per les associacions i entitats que treballen per la promoció dels productes agroalimentaris locals i la venda directa.

S’adreça a associacions de productors/es i artesans/es; associacions de productors/es ecològics; productors/es i artesans/es no associats i altres entitats i institucions que treballen en relació amb la temàtica de la jornada.
Tanmateix, durant la jornada està previst l’exposició de pòsters i comunicacions a càrrec d’entitats que estiguin promocionant bones pràctiques en venda directa (veure més informació a
www.fmr.cat).

La jornada s’organitza amb el recolzament de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, la Direcció General de Comerç i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i les col·laboracions del Consell Comarcal d’Osona, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació d’Osona.

L’acte és gratuït (inclou el dinar) i les inscripcions s’han de confirmar per e-mail a
jornades@fmr.cat o per telèfon al 973 22 93 60, abans del 26 de setembre (places limitades). Per més informació consulteu el tríptic adjunt.