miércoles, 4 de junio de 2008

del Tros al Plat als mitjans de comunicació

Reportatge a l'Info K del Canal 33. Activitat "Menja Pallars Menja en Pallarès": http://www.tv3.cat/ptv3/tv3Video.jsp?idint=362009

Reportatge Itineraris del Tros al Plat i Escola Montsent de Pallars: http://www.tv3.cat/ptv3/tv3Video.jsp?idint=408199

No hay comentarios: